Tapamme toimia

Huolehdimme kiinteistösi puhtaudesta ja viihtyisyydestä.

Tuottamamme Siivouspalvelut takaavat asiakkaillemme puhtaan, hygieenisen, turvallisen sekä viihtyisän ympäristön. Siivouspalvelut mitoitetaan ja suunnitellaan aina asiakkaamme asettamilla ehdoilla ja otamme kokonaisvastuun tuottamastamme laadukkaasta palvelusta ja sen jatkuvasta laaduntarkkailusta ja kehittämisestä.

Mittatilaustyönä räätälöityjen palvelukuvausten mukaisesti siivouspalvelun tuottamisesta vastaavat aina kohteeseen perehdytetyt palveluesimiehet, palveluohjaajat sekä tietysti siivoojat.  Siivoustyössä käytetään vain kohteeseen mitoitettuja siivousmenetelmiä sekä alan johtavia ja kestävän kehityksen mukaisia koneita, välineitä ja aineita. Täsmälleen oikeilla työtavoilla voimme taata paitsi puhtaat toimitilat, turvalliset olosuhteet tilojen käyttäjille, niin myös puhdistettavien pintamateriaalien pitkät elinkaaret.

Suoritamme jatkuvaa omavalvontaa kohteissamme ja tapaamme asiakkaitamme sovitusti.  Raportointi toimii moneen suuntaan, aina yrityksemme ylimpään johtoon asti.

 

Siivouspalvelussamme tiivistyvät:

• Erittäin huolellinen kartoitus- ja suunnitteluvaihe
• Onnistunut ammattitaitoinen haltuunotto
• Kohteeseen optimoitu tuotanto
• Säännöllinen laaduntarkkailu ja sujuvan joustava arki
• Jatkuva kehitystyö

PikkuNoidan Siivouskonsepti

PikkuNoidan oma siivouskonsepti kehiteltiin vuonna 2013 ja on siitä lähtien ollut käytössä koko yrityksessä. Oma siivouskonsepti pitää sisällään tarkkaan harkitut laadukkaat välineet, siivoustekstiillit, kestävän kehityksen mukaiset puhdistusaineet sekä markkinoiden parhaimmat koneet. Siivouskonseptin avulla palvelun tuottaminen on laadukasta ja helppoa. Kaikki työntekijät koko organisaatiossa tietävät ja osaavat sen. Näin ollen työntekeminen sujuu kaikilta työntekijöiltä hyvin ja samalla tavalla kaikissa kohteissa.

Puhdistusaineet

Käytämme Saksalaisen puhdistusainevalmistajan, Werner & Mertz yhtiön laadukkaita tuotteita. Sekä Tana Professional-  että green care Professional tuotteita.

Green Care Professional

Green Care Professional on kestävyyden merkki

Green Care Professional on Werner & Mertz yhtiön toinen ammattisiivousainemerkki yhdessä Tana Professionalin kanssa. Molemmat tuotemerkit tarjoavat kattavan valikoiman erilaisia puhtausalanratkaisuja. Molemmilla tuotemerkeillä on oma perintönsä ja persoonallisuutensa, mutta molemmilla on kestävyys alkuperä ja perusta sekä korkea suorituskyky. Green Care Professional tuotteiden takaa löydät korkean suorituskyvyn, uusimmat innovaatiot sekä integroidut kestävän kehityksen ratkaisut.

 

Cradle to Cradle -sertifiointi

Green Care Professional on maailman ensimmäinen puhdistus- ja hoitoainesarja, jolle on myönnetty kultainen Cradle to Cradle -sertifikaatti. Cradle to Cradle -arviointi kattaa tuotteen kokonaisuudessaan materiaalien terveellisyyden, uudelleenkäytön, uusiutuvan energian sekä hiilipäästöjen hallinnan, vesienhoidon ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmista. Cradle to Cradle  ”kehdosta kehtoon ajattelu” perustuu suljettuun biologiseen tai tekniseen kiertoon tarkoitetuille tuotteille. Tuotteet valmistetaan materiaaleista, jotka voidaan turvallisesti ja täydellisesti palauttaa biosfääriin tai kierrättää ja uusiokäyttää laadukkaalla tavalla.

 

140 vuoden kokemus

green care Professional ja Tana Professional emoyhtiön Werner & Mertz Gmgh:n historia alkaa jo 1860- luvulla. Vuonna 1867 kelloseppä Wolfgang Wernerin perilliset perustivat vahatuotetehtaan Veljekset Werner. Vuonna 1878 Georg Mertz astui yritykseen, lisäten nimensä siihen. Siitä saakka vahatuotetehtaan nimi on ollut Werner & Mertz. Tänä päivänä Werner & Mertz on suurin eurooppalainen puhdistusainevalmistaja. Kaikilla toiminnoillamme on ainoastaan yksi päämäärä – asiakkaidemme, yhteistyökumppaniemme ja yrityksemme menestys. Tämä menestys edellyttää sinnikkyyttä. Menestysorientoitunut ajattelu, suunnittelu ja toiminta on elävä prosessi, joka on ratkaiseva tulevaisuuden kannalta. Siitä syystä pitkäaikainen menestyksemme nojautuu kolmeen tärkeään tukipilariin: laatu, innovatiivisuus ja palvelu. Näiden optimoinnissa piilevätkin vahvuutemme ja mahdollisuutemme. Ympäristönäkökohtien huomioiminen ja ympäristötietoisuus ovat myös menestysajattelumme rakenneosia. Tästä olemme aivan vakuuttuneita. Tuotteittemme käyttö edesauttaa kestävien arvojen säilymistä ja vähentää haitallisten aineiden joutumista ympäristöön. Siten kehityksemme käy yhdessä ympäristöystävällisyyden kanssa.

 

Kierrätettävien muovien ja uusiutuvien raaka-aineiden käyttö

Werner & Mertzin pullot ja tölkit valmistetaan 100% kierrätettävistä muoveista. Vuodesta 2010 lähtien on valmistettu PET-pulloja, jotka sisältävät yli 65% kierrätettyä PET-materiaalia. Green Care -brändille ilmoitettuna tavoitteena on pyrkiä mahdollisimman suuren kierrätettävien raaka-aineiden käyttöön. Meidän Green Care Professional -tuotteittemme uusiutuva komponentti saavuttaa osaksi jopa yli 90% osuuden. Green Care Professional -tuotteiden kestävän kehityksen mukaisuutta kokevista tiedoista löytyy uusiutuvan hiilen tarkka osuus kunkin tuotteenosalta.

 

Sertifioinnit

Me saavutamme korkeimman tason EMASin sekä DIN ISO 14001 ja 9001 normien mukaiset sertifioinnit sekä pesu- ja puhdistusaineteollisuuden edustajan A.I.S.E:n lupakirjan (Euroopan puhdistusaineiden valmistajienliiton merkki). EMASin tapauksessa sen lisäksi että täytämme tiukimmat EU-standardit, parannamme vuosittain tehokkuuttamme ympäristön kannalta, annamme ulkopuolisten tarkastajien tarkistaa toimintamme ja julkistamme tulokset ymmärrettävässä muodossa ympäristöselonteossamme. Meidän green care -tuotteillamme on luonnollisestikin EU:n Ekokukka ympäristömerkintä tai Pohjoismainen Joutsenmerkki ympäristömerkintä. Cradle to Cradle  ”kehdosta kehtoon ajattelu” perustuu suljettuun biologiseen tai tekniseen kiertoon tarkoitetuille tuotteille. Tuotteet valmistetaan materiaaleista, jotka voidaan turvallisesti ja täydellisesti palauttaa biosfääriin tai kierrättää ja uusiokäyttää laadukkaalla tavalla.

Tana Professional on Werner & Mertz yhtiön toinen ammattisiivousainemerkki yhdessä green care Professionalin kanssa. Molemmat tuotemerkit tarjoavat kattavan valikoiman erilaisia puhtausalanratkaisuja. Molemmilla tuotemerkeillä on oma perintönsä ja persoonallisuutensa, mutta molemmilla on kestävyys alkuperä ja perusta sekä korkea suorituskyky.  Tana Professional tuotteet takaavat luotettavan ja todistetusti korkean suorituskyvyn ja ne on omistettu tarjoamaan parhaita puhtausalanratkaisuja.

 

Siivousvälineet

Käytössämme on laadukkaita ja kestävän kehityksen mukaiset Vikanin valmistamat  siivousvälineet. Siivousvälineet ovat monipuolisia ja toimivat hyvin kaikissa kohteissa. Välineet ovat valikoitu niin, että ovat ergonomisesti hyviä sekä turvallisia työntekijälle. Niitä on helppo puhdistaa,  säilyttää ja kuljettaa.

 

Siivoustekstiilit

Siivoustekstiilit ovat mikrokuituisia ja värikoodattuja. Erilaisiin käyttökohteisiin käytetään erivärisiä siivoustekstiilejä. Siivoustekstiilit pestään oikeilla pesuohjelmilla laitosmoppikoneissa. Ainoastaan näin ne säilyttävät hyvät puhdistusominaisuudet.

Öko-Tex® Standard 100 on riippumaton, globaalisti yhtenäinen testaus- ja sertifiointijärjestelmä, jolla valvotaan ettei tekstiileissä esiinny haitallisia aineita. 15 tunnetun eurooppalaisen ja japanilaisen tekstiilien tutkimus- ja testauslaitoksen muodostama yhteenliittymällä, Kansainvälisellä Öko-Tex-liitolla on edustustot ja yhteyksiä hoitavat toimistot yli 50 maassa eri puolilla maailmaa.

Euroopan kaltaisilla kohdemarkkinoilla se että on näyttöä siitä että tekstiilituotteet eivät ole haitallisia terveydelle, on tärkeämpi tekijä, joka vaikuttaa ostopäätöstä tekeviin kuluttajiin. Öko-Tex® Standard 100:n laaja levinneisyys ja ihmisten kohonnut tietoisuus siitä merkitsevät sitä, että kuluttajat vaativat nyt proaktiivisesti Öko-Tex® -merkintää. Tekstiilin aiottu käyttötarkoitus määrittää Öko-Tex® Standardi 100:n testit, jotka suoritetaan sen valvomiseksi, ettei tekstiilissä esiinny haitallisia aineita.

 

Siivouskoneet

PikkuNoidalla on käytössä markkinoiden parhaimmat ja tehokkaimmat siivouskoneet, yhdistelmäkoneet isoista pieniin, lattianhoitokoneet, painehuuhtelulaitteet, imurit pienistä isoihin, moppien puhdistuslaitteet, moppien pesukoneet ja kuivausrummut.

 

Siivouksen tarkoitus

Siivouksen tarkoituksena on poistaa puhtailla välineillä ja tekstiileillä pinnoilta roskia ja likaa. Siivouksen tarkoitus ei ole levittää likaa pinnoilla likaisilla välineillä paikasta a paikkaan b.

 

Mitä on ylläpitosiivous?

Ylläpitosiivous on säännöllisesti, esimerkiksi päivittäin tai viikoittain, tehtävää siivousta, jonka tavoitteena on säilyttää tilassa sovittu puhtaustaso. Kun ylläpitosiivouksen avulla ei tähän enää päästä, tarvitaan perussiivousta. Ylläpitosiivouksessa tulee tunnistaa pintamateriaali, likatyyppi ja miten lika on kiinnittynyt pintaan. Sen jälkeen tulee miettiä, kuinka paljon tarvitaan vettä, puhdistusainetta ja hankausta lian irrottamiseen. Väärin valittu siivousmenetelmä kuormittaa työntekijää, pintamateriaaleja ja ympäristöä.

Siivousmenetelmät

 

Kuivat menetelmät
Kuivilla menetelmillä poistetaan pinnoilta irtolika ja roskat. Menetelmä on kevyt ja nopea, koska vesi ei aiheuta kitkaa.

 

Nihkeät menetelmät
Nihkeillä menetelmillä poistetaan roskia ja irtolikaa niin, ettei pöly nouse ilmaan. Menetelmä on lähes yhtä kevyt kuin kuivat menetelmät. Pyyhitty pinta kuivuu heti eikä siihen jää pisarajälkiä. Siivousvälineet voidaan nihkeyttää vedellä, puhdistusaineliuoksella tai pölynsidonta-aineella. Nihkeyttämiseen käytetyn aineen tarkoituksena on sitoa lika työvälineeseen.

 

Kosteat menetelmät
Kosteilla menetelmillä poistetaan kuivaa ja nestemäistä irtolikaa, vesiliukoisia tahroja sekä kiinnittynyttä likaa. Pinta jää pyyhinnän jälkeen kosteaksi, mutta yleensä sitä ei tarvitse kuivata, jollei kyseessä ole kosteudelle arka pinta.

 

Märät menetelmät
Märillä menetelmillä poistetaan runsas, kiinnittynyt lika, nestemäinen irtolika ja erilaiset pinttymät. Ennen märkäpyyhintää tai pesua pinnalta poistetaan roskat ja irtolika. Märkäpyyhinnän jälkeen pinnat on yleensä kuivattava kosteuden ja irronneen lian poistamiseksi. Jos käytetään voimakasta puhdistusainetta, pinnat huuhdotaan.

 

Ylläpitosiivouksen sisältö Katso tästä esimerkki ylläpitosiivouksen sisältämistä töistä toimistoympäristössä.

 

Jaksottainen siivoustyö

Jaksottainen siivoustyö on ylläpitosiivousta harvemmin tehtävää siivoustyötä, jolla varmistetaan sovittu puhtaustaso kohteessa. Sitä suoritetaan tiloissa määriteltyjen taajuuksien mukaisesti. Tehtävät voivat olla puhdistus-ja hoitotöitä; esim. yläpölyt vapailta tasopinnoilta.

 

Peruspuhdistukset

Perussiivous on harvoin ja perusteellisesti suoritettavaa siivousta. Perussiivouksessa poistetaan se pinttynyt ja kiinnittynyt lika, jota ylläpitosiivouksen avulla ei saada poistettua. Peruspuhdistuksessa käytetään usein vahvempia puhdistusaineita tai korkeampaa lämpötilaa kuin ylläpitosiivouksessa. Myös mekaniikkaa voidaan tarvita enemmän. Perussiivouksen avulla tilaan palautetaan sovittu siivoustaso. Peruspuhdistus on aina halvempaa kuin pintojen maalaaminen tai uusiminen.

 

Siivoustyön suunnittelun ympäristönäkökohtia

Siivouksen laatutavoitteista ja tiheydestä sovitaan asiakkaan kanssa. Palvelusopimuksen ja -kuvauksen laatiminen on tärkeä vaihe sekä siivouksen laadun että ympäristövaikutusten kannalta. Siivouksen tason määrittelevät viime kädessä kiinteistön siivouksen kustannuksista vastaavat henkilöt. Laatutason määrittämiseen on hyvä ottaa mukaan siivoustyötä tekevät sekä kiinteistön muu henkilökunta. Siivoukseen tarvittavan ajan laskemisessa hyvä apuväline on työmenetelmä- ja työaikatutkimukseen perustuva siivoustyön mitoitus.

 

Ympäristövastuullisen siivouksen suunnittelussa

 • määritellään siivouksen keskeiset tavoitteet kohteen eri tiloissa
 • varataan riittävästi aikaa ylläpitosiivoukseen ja harvemmin tehtäviin, pintojen kuntoa ylläpitäviin töihin
 • valitaan kohteeseen sopivat, ympäristöä säästävät työvälineet ja siivouskoneet
 • laaditaan siivouskohteisiin selkeät työohjeet: eri tilojen säännölliset ja harvemmin tehtävät siivoustehtävät, menetelmät ja siivoustiheys

 

Oman työn suunnittelu

Puhdistuspalvelualan ammattilaisen rooli oman työkohteen siivoustyön suunnittelussa on tärkeä. Siivoustyön tekijä suunnittelee itse siivoustyön aikataulun vuosi-, kuukausi-, viikko- ja päivätasolla sekä päivittäisen työjärjestyksen. Ympäristövaikutusten kannalta keskeistä on siivoustarpeen arviointi ja säännöllinen, riittävä pinnoista huolehtiminen. Onnistunut työsuunnittelu edellyttää asiakkaan toiminnan tuntemista ja ymmärrystä siitä, millaista siivoamista sovitun puhtaustason ylläpito edellyttää.

 

Siivoustarpeen arviointi

 • Likaisuutta arvioidaan jatkuvasti, siivotaan likaisuuden ja kohteen puhtaustasovaatimusten mukaan.
 • Siivoustehtävät asetetaan tärkeysjärjestykseen, esimerkiksi kosketuspintojen pyyhintä mikrobien torjunnassa.
 • Tilaa ei tarvitse siivota, jos sitä ei ole käytetty eikä se ole likaantunut. Tällöin työpanoksen voi kohdentaa ylläpitosiivouksen sijaan esimerkiksi harvemmin suoritettaviin tehtäviin.
 • Tarpeen mukaan siivotaan normaalia tiheämmin (esim. eteisen lattia syksyllä kura-aikaan).
 • Odottamaton lika siivotaan kiireellisyyden mukaan (esim. kaatunut neste, eritteet).

Siivoustarve ei selviä pelkästään silmämääräisesti havainnoimalla, vaan siivoojan on tunnettava tilassa tapahtuva toiminta. Näkymättömien haitallisten mikrobien ja heikosti havaittavan hienojakoisen pölyn poistaminen on usein olennaisempaa kuin näkyvän lian poistaminen. Näkymättömän lian puhdistustulokset selviävät parhaiten pintapuhtausnäytteillä.

 

Harvemmin suoritettavien töiden suunnittelu

Jaksottaiseksi siivoukseksi kutsutaan ylläpitosiivousta harvemmin, mutta säännöllisesti tehtäviä siivoustehtäviä, joilla varmistetaan sovittu siivoustaso. Myös harvemmin tehtävät työt määritellään sopimuksessa, mutta niiden suorittamisen ajankohta riippuu kohteen toiminnasta ja on siivoojan itse suunniteltava. Tämä edellyttää kykyä yhteistyöhön tiloja käyttävien asiakkaiden kanssa.

Tärkeitä ympäristönäkökohtia jaksottaisten töiden suunnittelussa:

 • Pinnat kestävät pidempään ja perussiivouksen tarve harvenee, kun jaksottaiset työt tehdään säännöllisesti ja pintoja hoidetaan käyttöohjeen mukaan.
 • Menetelmä- ja ainevalintoja on syytä pohtia tarkoin: harvemmin tehtävässä pintojen pesussa tarvitaan yleensä voimakkaampia pesuaineita ja enemmän vettä ja energiaa kuin ylläpitosiivouksessa.
 • Etsitään sopiva vuorottelutaajuus eri menetelmille sekä puhdistavien ja hoitavien aineiden käytölle (esim. lattian pesu yhdistelmäkoneella vuorottelee pyyhinnän kanssa tietyin väliajoin).
 • Vahan poisto vaatii voimakkaita kemikaaleja, joten vahanpoiston tarvetta pyritään harventamaan.
 • Säännöllinen ja oikeinajoitettu yläpölyjen pyyhintä vähentää sisäilman haitallisia hiukkasia.
 
Apuna töiden jaksottamisessa säännöllisesti voidaan käyttää työaikaympyrää tai vuosikelloa.
 
 
Liika tai liian vähäinen siivous kuormittavat ympäristöä

Puhdistuspalvelualalla aiheutuu paljon turhaa luonnonvarojen kulutusta ja ympäristökuormitusta huonojen tottumusten, rutiinien ja väärien uskomusten vuoksi. Ellei työn suunnitteluun ja tarpeen arviointiin ole aikaa ja osaamista, saatetaan esimerkiksi siivota toimintaan nähden tarpeettoman usein tai tarpeettoman voimakkailla menetelmillä. Silmämääräinen annostelu voi johtaa jatkuvasti liian suureen puhdistusaineiden kulutukseen.

Liian harvoin tapahtuva siivous tai likaan nähden tehoton menetelmä kuluttaa sekin lopulta ympäristöä, kun pinttyneen lian poistamiseen ja hygienian parantamiseen (kiinnittyneen biofilmin poistamiseen) tarvitaan lopulta voimakkaampia aineita tai siivousmenetelmiä. Pinnat joudutaan myös uusimaan useammin.

 

Siivousaineiden järkevä käyttö

Ylläpitosiivouksessa ei välttämättä tarvita lainkaan puhdistusaineita. Nihkeä mikrokuitutekstiili sitoo hyvin pölyä ja mikrobilikaa. Myös kiinnittynyt vesiliukoinen lika voidaan poistaa pelkällä vedellä kostutetulla pyyhkeellä tai mopilla.

 

Puhdistusaineen valinta

 • Käytä ympäristömerkittyjä pesuaineita. Ne kuormittavat ympäristöä elinkaarensa aikana tutkitusti vähemmän kuin muut vastaavat tuotteet.
 • Valitse puhdistusaine lian mukaan (esim. kalkkisaostumiin hapan aine ja rasvalikaan emäksinen puhdistusaine) ja pintamateriaalin mukaan.
 
Valitse käyttöön miedoin mahdollinen aine (haitalliset aineosat, käyttöliuoksen pitoisuus).

Vähennä siivouskemikaalien kulutusta ja tarpeetonta käyttöä
 • Käytä siivousaineiden annostelussa pumppuannostelijaa ja sopivan kokoisia mitta-astioita tai annostelujärjestelmää.
 • Annostele puhdistusaine tarkasti lian ja valmistajan ohjeen mukaan.
 • Tee käyttöliuosta vain tarvittava määrä.
 • Merkitse käyttöliuospulloon puhdistusaine, annostelu (pitoisuus) ja käyttöönotto- ja/tai käyttöaika.
 • Käytä käyttökelpoiset käyttöliuokset loppuun.
 • Tee ylläpitosiivous kohteen toimintaan nähden riittävän usein. Siivousaineiden käyttöä voi vähentää, kun lika ei pääse pinttymään pintoihin.
 • Älä hanki voimakkaita tai vaarallisia aineita, jos voit puhdistaa pinnat miedommilla aineilla.
 
Puhdistusaineella kostutettujen siivoustekstiilien pesussa tarvitaan vain puolet normaalista pesuainemäärästä.
 

Vältä turhaa ympäristön kuormitusta aiheuttavia aineosia, joilla ei ole merkitystä pesutehon kannalta:

 • väri- ja hajuaineet
 • optiset kirkasteet
 • säilöntä- ja täyteaineet

 

Harkitse tarkoin ja suojaudu käyttäessäsi:

 • desinfiointiaineita
 • liuottimia
 • voimakkaita emäksiä (pH10-14) tai happoja (pH 4,9-0) (suojakäsineiden käyttöä suositellaan aina kun käyttöliuoksen pH ylittää 8 tai on alle 6)
 • suojalasien käyttö siivousaineiden annostelussa ehkäisee roiskeista aiheutuvat silmävammat

 

Käytä ympäristölle vähemmän haitallisia vaihtoehtoja:

 • pesuaineita, joissa fosfaatit on korvattu polykarboksylaateilla
 • höyrypesu ja otsonoitu vesi mikrobien torjunnassa
 • tarhanpoistoon ihmesieni ja hienojakoista savea sisältävä hankausaine

Siivousvälineiden puhtaus on keskeinen tekijä puhtauden tuottamisessa. Höyrypesukonetta kannattaa hyödyntää myös välineiden pesussa.

 

Käytä kemikaaleja turvallisesti

 • Kaikki kemikaalit säilytetään suljettuina alkuperäisissä pakkauksissa, joissa on valmistajan antamat käyttöohjeet ja turvallisuusmerkinnät.
 • Tutustu käyttöturvallisuustiedotteeseen, josta selviää tarkemmin aineen vaarallisuus ja käyttäjän suojainten tarve. Tiedotteen on oltava työntekijöiden saatavilla työkohteessa.
 • Käyttöliuoksiin merkitään laimennussuhde ja valmistuksen päivämäärä.
 • Vanhentuneet aineet hävitetään valmistajan ohjeen mukaan.

 

Milloin tarvitaan desinfioivia puhdistusaineita?

Lian ja kosteuden tehokkaasti poistavat siivousmenetelmät hävittävät pinnoilta myös suurimman osan mikrobeista (noin 90 %). Suurin osa ympäristön mikrobeista on ihmiselle täysin haitattomia tai jopa hyödyllisiä. Allergiatutkimusten mukaan elimistömme tarvitsee ympäristön mikrobeja, jotta immuunipuolustusjärjestelmämme kehittyy normaalisti. Siksi aggressiivinen mikrobien hävittäminen ei ole useimmissa kohteissa viisasta.

Epidemiatilanteissa kosketuspintojen (esim. ovenkahvat) desinfiointi voi olla aiheellista, mutta hyvä käsihygienia ja hygieeninen työskentelyjärjestys ovat tehokkaimmat tavat ehkäistä tarttuvia tauteja.

Tietyt kohteet ja tilanteet vaativat tehokkaampaa mikrobien tuhoamista, ja silloin miltei kaikki mikrobit poistava desinfiointi on perusteltua. Desinfioivaa puhdistusta suositellaan käytettävän uimahalleissa (lattiat, lattiakaivot, pesutilat), terveydenhuollossa (eritetahrat) ja elintarviketiloissa (lattiakaivot, astianpesukoneet, mikrobeille altistuneet pinnat). Erityistä puhtautta vaativissa kohteissa siivous- ja desinfiointikäytännöt määrittelee hygieniatyöryhmä ja/tai ne sisältyvät laajempaan toiminnan omavalvontasuunnitelmaan.

 

Siivouksen ympäristövastuulliset työtavat:

Arkisessa siivoustyössä ympäristövastuullisuus tarkoittaa sitä, että käytettäviä menetelmiä mietitään kemikaalien, energian ja veden kulutuksen näkökulmasta.

Ympäristöosaava siivooja ei siivoa rutiininomaisesti, vaan käyttää puhdistusvälineitä, siivouskoneita ja -aineita tarkoituksenmukaisesti.

Ensin tunnistetaan

 • pintamateriaali
 • likatyyppi
 • miten lika on kiinnittynyt pintaan

 

Sen jälkeen mietitään, kuinka paljon lian irrottamiseen tarvitaan

 • vettä
 • puhdistusainetta
 • hankausta
 
Jos lika ei irtoa, lisää mekaanisen työn määrää ja anna aineen vaikuttaa, älä lisää ainetta.
Oikein valittu siivousmenetelmä säästää sekä työntekijää, pintamateriaaleja että ympäristöä.
 

Pyyhinnässä käytetään pestäviä siivoustekstiilejä

 • Mikrokuitupyyhkeet ja -mopit sitovat tehokkaasti likaa, ovat hygieenisiä ja kestokäyttöisiä. Puhdistusaineita ei välttämättä tarvita lainkaan.
 • Siivoustekstiilit kostutetaan valmiiksi käyttötarpeen mukaan kannelliseen astiaan.
 • Tekstiilit kostutetaan vähäisellä määrällä käyttöliuosta ja annetaan kosteuden tasaantua tai tekstiilit otetaan käyttöön kosteana suoraan pesukoneesta.

 

Hyödynnetään koneellisia menetelmiä

 • Käytetään siivouskoneita säännöllisesti, tarpeen mukaan.
 • Yhdistelmäkoneen käyttö helpottaa työtä, joka edellyttää mekaanista hankausta (esim. kosteiden tilojen puhtaanapito). Sillä voidaan säästää myös vettä ja puhdistusaineita.
 • Lisätään höyrypuhdistuskoneen käyttöä desinfiointiaineiden sijaan.
 • Työntekijät perehdytetään koneiden ja välineiden käyttöön. Hyödynnetään uusien koneiden ympäristöominaisuuksia.
 • Huolletaan ja puhdistetaan koneet työn päätyttyä. Kiinnitetään huomiota veden kulutukseen laikkojen, harjojen ym. välineiden pesussa.
 
Koneen käyttöä voi seurata esimerkiksi siivouskoneeseen kiinnitetyllä ajopäiväkirjan avulla.
 

Hyvä opastus lisää koneen käyttöä ja käyttöikää. Tehokas ja ympäristöä vähän kuormittava konetyöskentely edellyttää koneen ominaisuuksien tuntemista. Valmistajan käyttöohjeiden lisäksi kohteisiin on hyvä tehdä lyhyet käyttöohjeet koneiden keskeisistä ominaisuuksista.

Säästetään energiaa ja vettä

 • Käytetään esivalmisteltuja siisvoustekstiilejä eli siivousalueelle ei kuljeteta vettä. Siivouspyyhkeet ja -mopit otetaan nihkeinä tai kosteina käyttöön suoraan pesukoneesta tai kostutetaan käyttöliuoksella.
 • Opetellaan pyyhkeen taittelu ja puhtaan pinnan kääntäminen edetessä kohteesta toiseen.
 • Siivouksessa käytetään haaleaa vettä.
 • Pestään täysiä pesukoneellisia ja kuivatetaan tekstiilit energiatehokkaasti.
 • Rajoitetaan väljän veden käyttöä myös wc- ja pesutiloissa (esim. hana suljetaan allasta pestäessä).
 • Pestään välineet tehokkaasti harjalla, pyyhkimällä tai höyrypuhdistuskoneella
 • Hyödynnetään yhdistelmäkoneita, jotka kierrättävät veden/ puhdistusaineliuoksen.
 
 Kostutetun siivouspyyhkeen taittelu tuottaa monta puhdasta käyttöpintaa. Työ on hygieenistä ja ympäristökuormitus vähenee.

 

Ehkäistään siivouksen aiheuttamia haittoja ja huolehditaan työturvallisuudesta

 • Siivoustyötä tekevät käyttävät tarpeellisia suojaimia (hengityssuojaimet, suojalasit, käsineet, kuulosuojaimet).
 • Siivousaineita tai vahaa ei sumuteta pinnoille.
 • Siivousaineita annosteltaessa käytetään suojalaseja.
 • Vältetään voimakasäänisiä koneita. Käytetään kuulosuojaimia ja suojataan asiakkaita melulta.
 • Yläpölyjen siivouksessa ja haihtuvia aineita käsiteltäessä käytetään hengityssuojaimia.
 • Siivousvälineet ja -koneet (pölynimuri) puhdistetaan säännöllisesti huoltotiloissa. Pölynimurissa käytetään hepasuodatinta eikä pölypussia täytetä liian täyteen.
 • Erittäin pölyiset pinnat puhdistetaan muulloin kuin tilojen käytön aikana.
 • Vahan poisto (peruspesu) ja vahaus tehdään silloin, kun tilat eivät ole käytössä.
 • Ilmanvaihtoa tehostetaan voimakkaiden siivousaineiden käytön aikana.
 • Peruspestyille pinnoille varataan riittävän pitkä kuivumisaika, samoin suoja-aineille ennen tilojen käyttöä.

 

Torjutaan mikrobeja hygieenisillä työtavoilla ympäristövastuullisesti

 • Huolellinen käsienpesu työtehtävien välillä ehkäisee mikrobeja tehokkaimmin.
 • Siivotaan hygieenisesti likaa levittämättä.
 • Kuivataan kosteat pinnat pesun ja huuhtelun jälkeen. (Pelkkä huuhtelu ei puhdista, vaan lisää mikrobien kasvua.)
 • Huomioidaan hygienia omissa ja muun henkilökunnan/ asiakkaiden toimintatavoissa.
 • Käytetään puhtaita välineitä ja säilytetään niitä siten, ettei hygieenisyys vaarannu. Puhdistetaan myös siivousvaunu.
 • Kostutetut siivouspyyhkeet eivät säily pitkään hygieenisinä. Niiden käyttöaika on korkean hygienian kohteissa enintään 4 tuntia.
 • Käyttöliuospullot pestään ja kuivatetaan käytön välillä.
 • Käytetään ylläpitosiivouksessa säännöllisesti mekaanista hankausta tai siivouskoneita, jotta poistetaan pinnoille kiinnittynyt mikrobilika (biofilmi).
 • Eritetahrat poistetaan kertakäyttöpyyhkeillä.
 • Desinfioivaa puhdistusainetta käytetään vain tarvittaessa.
 
UV-valolampun käyttö koulutustilanteessa edistää hygieenisten työtapojen oppimista. Ultraviolettivalo näyttää mm. proteiinijäämät, kalkkisaostumat ja biofilmin.
 
 
Opetellaan vastuulliset kulutustottumukset
 • Annostellaan puhdistusaineet aina mittaamalla.
 • Käytetään vettä vain pesuun ja huuhteluun tarpeellinen määrä, suljetaan hana kun lisää vettä ei tarvita.
 • Hyödynnetään koneita pintojen puhdistamisessa.
 • Sammutetaan koneet ja laitteet kun niitä ei tarvita.
 • Vaihdetaan roska-astiaan muovipussi vain tarvittaessa (kohteen hygieniavaatimusten mukaan).
 • Vaihdetaan kertakäyttökäsineet kestokäyttöisiin käsineisiin. Käytetään käsineitä vain tarvittaessa.

Veden kulutusta siivouksessa vähennetään sulkemalla hana silloin, kun virtaavaa vettä ei tarvita, esimerkiksi altaan pesun ajaksi. Ympäristön huomioimista siivousmenetelmien ja -tuotteiden käytössä on opeteltava, ohjattava ja perehdytettävä.  

 

Pintojen elinkaari

Siivouksella voidaan pidentää tai lyhentää pintojen elinkaarta ja vähentää tai lisätä pinnan elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia ratkaisevasti. Pinnalle sopimattomat voimakkaat puhdistusaineet ja liian märät menetelmät voivat johtaa nopeasti pinnan uusimistarpeeseen. Elinkaari pitenee hyvällä ohjeiden mukaisella hoidolla ja suojaamalla pinta vaurioittavilta aineilta tai käytöltä.

Pintamateriaalien valinta vaikuttaa myös ratkaisevasti siivottavuuteen. Kulutusta kestävät ja helposti puhdistettavat pintamateriaalit säästävät aikaa ja rahaa ja ympäristöä, vaikka investointihetkellä kustannuserä voi olla kalliimpi.

Uudentyyppisiä pintoja voidaan valmistaa muun muassa nanomateriaaleista eli erittäin pienistä synteettisistä partikkeleista. Esimerkiksi alumiinioksideista ja alumiinihydroksidista on kehitetty lootuskasvin lehteä jäljittelevä pintamateriaali, jolla pinnoitettu ikkuna puhdistuu sateessa, eikä kemiallisia pesuaineita ja mekaanista puhdistusta tarvita. Nanomateriaalien käytön kaikkia ympäristövaikutuksia ei kuitenkaan vielä tunneta.

Oikea suojaus ja hoito alusta lähtien helpottavat materiaalien hoitoa jatkossa. On tärkeää, että pinnat suojataan tarkoituksenmukaisella tavalla rakennusvaiheen aikana ja niiden käyttöönottosiivous tehdään asianmukaisesti.

 

Tunnista pintamateriaali ennen pesua, hoitoa tai suojaamista

 • veden/kosteuden kesto
 • vahattavat/ vahaamatta hoidettavat muovit
 • kova/puolikova vai pehmeä lattiapäällyste
 
Eri tavoin hoidettavia muovipintoja ei voi erottaa silmämääräisesti, siivoojalla on oltava käytössään valmistajan hoito-ohjeet pintamateriaalille.
 
Vähennä suojauksen ja hoidon ympäristökuormitusta

Suoja- ja hoitoaineilla voidaan merkittävästi pidentää pintamateriaalien elinkaarta. Vahanpoistosta eli vanhan suojakäsittelyn poistosta ennen suojausta aiheutuu kuitenkin suuri ympäristökuormitus. Perussiivouksen tarvetta voidaan vähentää ja keventää huolellisella ylläpitosiivouksella, johon on varattu riittävästi aikaa ja työntekijöitä. Ennen perussiivoukseen ryhtymistä on syytä pohtia tarkoin menetelmiä ja välineitä ja asettaa välillä kyseenalaiseksi omia valintojaan.

Kun lattian vahapinta ei ole liian kulunut, lattioille voi täydellisen vahan poiston sijaan riittää pelkästään pintapesu ja kerta- tai paikkavahaus. Menetelmä poistaa pinnoilta kiinnittynyttä likaa, joka ei lähde pois normaaleilla ylläpitosiivousmenetelmillä ja samalla voidaan myös elvyttää kulunutta suojapintaa.

Lattioiden vahanpoistoa voidaan nykyisin keventää käyttämällä siihen spp-laikkaa, joka poistaa likaa ja heikosti emäksisen puhdistusaineen kanssa myös ensimmäisen vahakerroksen. Silloin ei tarvita voimakkaita emäksisiä vahanpoistoaineita. Samalla työ kevenee ja säästyy aikaa, kun huuhtelun tarve vähenee.

Pintamateriaalien elinkaaren aikainen ympäristökuormitus riippuu suurelta osin siitä, hoidetaanko pintaa hyvin vai väärillä menetelmillä.

 

Ympäristöosaaminen on ammattitaitoa

Ympäristöosaaminen on ammattitaitoa kaikilla aloilla. Ammattilaisena sinulla on mahdollisuus vaikuttaa oman työsi kautta asioihin, joihin asiakkaallasi ei ole tietoa tai osaamista. Toisaalta asiakkaat myös odottavat sinulta ja yritykseltä entistä enemmän.

Ympäristöosaava ammattilainen tuntee oman toimialansa ja työnsä olennaiset ympäristöasiat. Hän osaa soveltaa tietoa myös käytännössä: käyttää raaka-aineita ja työvälineitä tarkoituksenmukaisesti, säästää energiaa, välttää riskit, ehdottaa parannuksia työpaikan käytäntöihin ja opastaa asiakkaita.

Ympäristöosaamista arvostetaan

Työnantajalle ympäristöosaaminen on merkki siitä, että ammattilainen on motivoitunut, seuraa aikaansa ja toimii vastuullisesti myös muilla osa-alueilla.

Ympäristölle edullinen toimintatapa on useimmiten edullinen myös yritykselle. Se voi tuottaa kustannussäästöjä, kilpailuetua, parempaa laatua ja hyvää mainetta. Nämä parantavat yrityksen edellytyksiä tarjota vakaita työpaikkoja.

Siivouksen ammattisanastoa

Kuivapyyhintä – Pyyhkiminen kuivalla likaa itseensä sitovalla/keräävällä siivousvälineellä.

Kosteapyyhintä – Pyyhkiminen kostealla, esim. mopilla. Pinta jää kosteaksi ja kuivuu itsekseen.

Nihkeäpyyhintä – Pyyhkiminen esim. kostutetulla liinalla. Pinta ei jää kosteaksi pyyhkimisen jälkeen.

Märkäpyyhintä – Pinta jää pyyhkimisen jälkeen märäksi ja kuivataan erikseen.

Käyttöliuos – Pesuaineesta ohjeen mukaisesti laimennettu pesuneste. Booraksi – Boorisuola, käytetään esim. puhdistukseen ja joiden tuholaisten torjuntaan.

pH-arvo – kertoo esim. pesuaineen happamuuden ja soveltuvuuden pinnalle.

Kalkkisaostuma – Veden kalkista aiheutuva saostuma/tahra.

Laakapesu – Matoille pesulassa tehtävä pesu, jossa vesi poistetaan imutekniikalla.

Otsonaattori – Hajunpoistossa käytettävä otsonointilaite.

Lähtösiivous – Asunnosta muutettaessa tehtäväsiivous (muuttosiivous).

Mattoshampoo – Mattojen puhdistukseen käytettävä erikoisaine.

Pesuaine – Yleisnimitys jota käytetään yleensä pyykinpesuaineista.

Puhdistusaine – Yleisnimitys siivouksessa käytettävistä (yleensä kemikaalipohjaisista) aineista.

Sitruunahappo – Ruosteen ja kalkinpoistossa käytettävä hapanaine.

Tahranpoistoaine – Yleisnimitys tahrojen esikäsittelyyn käytettävistä aineista ja tuotteista.

Tiskiaine – Nestemäinen käsitiskiaine soveltuu hyvin useiden pintojen puhdistukseen.

Untuvashampoo – Untuvan puhdistukseen käytettävä erityisaine.

Yleispuhdistusaine – Usein nestemäinen pesuaine joka soveltuu käytettäväsi useisiin eri tahroihin ja useille eri pinnoille.

Oksaalihappo – Orgaaninen happo, käytetään esim. ruosteenpoistoon.