Pikkunoita

PikkuNoita Siivouspalvelu Oy on Suomalainen, nykyaikainen, laadukkaita siivouspalveluita tuottava perheyritys. Yrityksellä on ammattitaitoiset resurssit hoitaa tarpeidenne mukaan niin pienet kuin suuretkin kokonaisuudet. Toimialueena pääosin pk-seutu: Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kirkkonummi.

Yritys luokitellaan keskisuureksi siivousalan yritykseksi. Siivouspalveluita tuotetaan korkealla ammattitaidolla sekä kestävän kehityksen mukaisesti. Yritys on toiminut menestyksekkäästi puhdistusalalla jo 30 vuotta. Yrityksessä työskentelee n. 60 vakituista työntekijää ja liikevaihto on 2 milj. euron luokkaa. Yrityksellä on korkein AAA-luottoluokitus (Soliditet yritysluottotietokanta/Bisnode Finland Oy). Yrityksen tavoitteena on tuottaa laadukkaita sopimussiivouksia yrityssektorille, pääasiassa toimistoihin, asunto-osakeyhtiöille, palvelutaloille, myymälöihin, ravintoloihin, liikuntatiloihin yms

PikkuNoidan historia

PikkuNoita Siivouspalvelu Oy:n perusti Therése Helminen 1985. Nimen yritykselle Therése antoi 1960 ja 1970-luvuilla tv:ssä pyörivän sarjan ”Vaimoni on Noita” mukaisesti. Tv-sarjassa esiintyi noita, joka nenäänsä heiluttamalla pystyi taikomaan yliluonnollisia asioita mm. siivous tuli tehdyksi nenän nirpistyksellä.

Yritys oli aluksi yhden henkilön yritys ja heti alkuun pyrittiin keskittymään yrityksille tarjottavaan toimistosiivoukseen. Pikkuhiljaa Noitien hyvä maine alkoi kiiriä ja asiakkaita kertyi yhä enemmän. Yritykseen palkattiin lisää työntekijöitä mm. omasta perheestä. Varsin lyhyen ajan sisällä yrityksen koko kasvoi ja asiakkaita tuli aina vain lisää. Kysyntä yritysten siivouspalveluille kasvoi ja tuli tarve hankkia isompia siivouskoneita, tuotantoautoja sekä palkata vielä lisää työntekijöitä. Yrityksen kasvu on ollut tasaista ja maltillista koko ajan. Hyvä maine on seurannut yritystä alusta lähtien näihin päiviin asti. Puskaradion avulla markkinointi on sujunut itsestään, kuten se sujuu nykyäänkin.

Vuonna 2013 yrityksessä toteutettiin mittavat uudistukset. Siivousvälineistö ja siivouskoneet uusittiin vastaamaan nykypäivän kysyntään. Kehitettiin yrityksen käyttöön oma siivouskonsepti, puhdistusaineet vaihdettiin kestävän kehityksen mukaisiksi sekä henkilöstö perehdytettiin ja koulutettiin uudelleen. Hallintopuolella käyttöön otettiin sähköinen resurssien/CRM –hallintajärjestelmä. PikkuNoitien lentoon tuli huimasti vauhtia ja puhtia lisää. Uudistusta voisi kuvata niin, että vanha hyväksi havaittu luuta pysyi edelleen olemassa, mutta luutaan asennettiin moottori tehostamaan ja parantamaan lentovauhtia.

tapio-haaja-O9sJXvW9cKA-unsplash
austin-distel-wawEfYdpkag-unsplash

Arvot

Siivouspalvelu PikkuNoita Oy:n arvot ovat rehellisyys, vastuu, korkea laatu ja kestävä kehitys. Ne ohjaavat toimintaa koko organisaation läpi. Arvoista keskustellaan henkilöstön kehityskeskusteluissa vähintään kerran vuodessa.

Henkilökunta

Tekemisen riemua

Me PikkuNoidat ajattelemme asioista kokonaisvaltaisesti, asiakkaan tarpeet huomioiden kuitenkin ensin. Asiakaspalvelu, hyvä ammattitaito, ystävällisyys, joustavuus ja tekemisen riemu ovatkin Noitien vahvuuksia. Noidat ovat hyvin perillä ajan ja alan uusista tuulista, mutta pitävät kaikki aistit avoinna muutoksille. Muutoksiin suhtaudutaan avoimin mielin ja nähdäänkin muutoksissa mahdollisuuksia. Aktiivisuus näkyy Noitien toiminnassa monella tavalla, osallistutaan, keskustellaan ja selvitetään. Noidat ovat mukana omalta osaltaan tekemässä sosiaalista yhteistyötä.

living-room-2605530_1920 (1)
nature-3289812_1920 (1)

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa.

Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Tämä tarkoittaa myös, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa.

Ekologinen kestävyys

Kestävän kehityksen perusehtona on biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen sekä ihmisen taloudellisen ja aineellisen toiminnan sopeuttaminen pitkällä aikavälillä luonnon kestokykyyn. Kansallisten toimien lisäksi kansainvälinen yhteistyö on hyvin keskeisessä asemassa pyrittäessä ekologiseen kestävyyteen.

Ekologisen kestävyyden kannalta keskeistä on varovaisuusperiaatteen noudattaminen. Sen mukaan ympäristön tilan heikkenemistä estävien toimien lykkäämistä ei voi perustella täyden tieteellisen näytön puuttumisella. Ennen toimiin ryhtymistä arvioidaan riskit, haitat ja kustannukset. Muita tärkeitä periaatteita ovat haittojen synnyn ennalta estäminen ja haittojen torjuminen niiden syntylähteillä. Lisäksi haittojen kustannukset peritään mahdollisuuksien mukaan niiden aiheuttajalta.

Blogi

Työharjoittelu – Roosa

Moikka! Olen Roosa, 22-vuotias kauppatieteiden opiskelija. Tutkintoani varten minun tuli suorittaa markkinoinnin ja viestinnän työharjoittelu tänä vuonna. Vallitsevan koronatilanteen vuoksi harjoittelupaikan saaminen oli hankalaa, mutta

Lue lisää »

Asiakastyytyväisyys

Laadimme ja toteutimme tänä syksynä ensimmäistä kertaa asiakastyytyväisyyskyselyn ja vastaukset yllättivät meidät todella positiivisella tavalla! Saamamme palaute asiakkailtamme on tärkeää firmamme kehittymisen kannalta, joten pyrimme

Lue lisää »
meadow-4485609_1920 (1)

Taloudellinen kestävyys

Taloudellinen kestävyys on sisällöltään ja laadultaan tasapainoista kasvua, joka ei perustu pitkällä aikavälillä velkaantumiseen tai varantojen hävittämiseen. Kestävä talous on edellytys yhteiskunnan keskeisille toiminnoille. Siihen pitkäjänteisesti tähtäävä talouspolitiikka luo otolliset olosuhteet kansallisen hyvinvoinnin vaalimiselle ja lisäämiselle.

Kestävällä pohjalla oleva talous helpottaa myös kohtaamaan vastaan tulevia uusia haasteita, kuten väestön ikääntymisestä aiheutuvia kasvavia sosiaaliturva- ja terveysmenoja. Kestävä talous on sosiaalisen kestävyyden perusta. Sosiaalista kestävyyttä vaalivat mekanismit taas auttavat osaltaan lievittämään niitä vaikeuksia, joita nopeasti muuttuvassa maailmantaloudessa voi syntyä.