Töihin PikkuNoitaan

Rekrytointi

PikkuNoita Oy:ssä työntekijöistä huolehditaan ja kaikki huomioidaan yksilöinä. Työntekijät ovat tärkein voimavara ja heidän hyvinvointi menee kaiken edelle. Haluatko sinäkin työskennellä Suomen yhdestä parhaimmassa työpaikassa? Täytä hakemus tästä!

tapio-haaja-O9sJXvW9cKA-unsplash
austin-distel-wawEfYdpkag-unsplash

KESÄTYÖPAIKAT

Haluamme olla mukana tukemassa nuorten hyvinvointia ja siksipä tarjoamme kesätyöpaikkoja 18 vuotta täyttäneille opiskelijoille. Täytä hakemus tästä.

TYÖHARJOITTELUPAIKAT

Tarjoamme mielellämme työharjoittelupaikkoja alan opiskelijoille. Olemme tehneet useiden oppilaitosten kanssa yhteistyötä hyvällä menestyksellä. Täytä hakemus tästä.

living-room-2605530_1920 (1)
nature-3289812_1920 (1)

URAPOLKUJA

Henkilöstömme  on meidän tärkein pääomamme ja siksi huolehdimme ja välitämme aidosti henkilöstömme hyvinvoinnista. Tarjoamme monipuolisen, mielenkiintoisen ja nykyaikaisen työympäristön ja vastuulliset työtehtävät. Meillä on hyvät mahdollisuudet edetä työuralla. Esmerkiksi toimistosiivoojan toimesta on helppo edetä tiiminvetäjäksi ja siitä aina vaikkapa palveluohjaajaksi tai  palveluesimieheksi asti.

INNOSTU TOIMIALASTAMME

Me PikkuNoidat olemme ylpeitä ja innostuneita siitä mitä teemme. Haluamme olla omalla esimerkillämme nostattamassa siivousalan arvostusta. Siivousala on kokenut huiman kehityksen viimeisen 20 vuoden aikana ja haluamme olla omalta osaltamme viemässä sitä uutista edelleenkin eteenpäin. Näytämme omalla esimerkillä että siivoojia arvostetaan ja siivoojan työ on arvokasta ja merkityksellistä. Siivousalalla on haasteita ja töitä riittää aina, riippuen siitä mikä on yleinen taloustilanne. Siivoustyö on vaativaa ja vaatii monen osa-alueen hallintaa.

living-room-2605530_1920 (1)
nature-3289812_1920 (1)

PIKKUNOITA TYÖNANTAJANA JA HENKILÖSTÖSTRATEGIA

Uuden työntekijän perehdyttäminen

Työsuhteen alussa uusi työntekijä perehdytetään huolellisesti ja yrityksen perehdytysohjelman mukaisesti. Perehdytyksessä käydään läpi yrityksen toimintamallit, arvot,  opetetaan teoriassa sekä käytännössä mikä on PikkuNoidan siivouskonsepti sekä perehdytetään omiin asiakaskohteisiin. Perehdytyksestä täytetään henkilökohtainen perehdytyskortti.

Työhyvinvointi

Työhyvinvointi koostuu useasta osa-alueesta ja me välitämme oikeasti henkilöstömme työssä jaksamisesta. Hyvinvointiin vaikuttavat suurimmat osa-alueet: työyhteisön ilmapiiri,  Työterveyshuolto sekä Työturvallisuus.
Henkilöstöresurssit mitoitetaan oikein sekä suunnitellaan työjärjestelyt tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Työntekijöiden omat työalueet ja työajat ovat realistisia, sekä työntekijöille annetaan aina tarvittava aika esim. työnvalmisteluun ja työnlopetukseen. Me olemme mukana edistämässä  työntekijän terveyttä sekä toimintakykyä kokonaisvaltaisesti. Mahdollisiin häirintä tai työpaikkakiusaamistapauksiin puututaan välittömästi.

Henkilökunnan kehittäminen, kannustaminen ja motivointi

Kehityskeskusteluja käydään henkilöstön kanssa järjestelmällisesti ja niistä saadaan erittäin hyviä työkaluja toiminnan sekä henkilöstön kehittämiseen.  Kehityskeskustelut käydään aina innostavaan ja positiiviseen sävyyn. Kehityskeskustelutermiä ollaan muuttamassa termiksi Onnistumisen keskustelut. Keskusteluissa nostetaan esille työntekijän onnistumiset ja positiiviset kokemukset. Suhtaudumme myönteisesti ja kannustavasti  henkilökuntamme koulutus ja kehitystoiveisiin. Jatkuva itsensä kehittäminen on jatkuvuuden ja menestyksen yksi iso avain. Järjestämme yhteisiä koulutuspäiviä koko henkilöstölle, sekä pienille ryhmille. Kouluttajina toimivat oman yrityksen toimihenkilöt tai tarvittaessa ulkopuoliset kouluttajat.

Lisäksi järjestämme yhteisiä tiimipäiviä, joidenka tavoitteena on myös työilmapiirin ja tiimihengen nostattaminen sekä ylläpitäminen. Keräämme asiakkailtamme säännöllisesti palautetta ja kerromme tulokset koko henkilöstölle.

Palveluyrityksenä ymmärrämme henkilöstön  sitouttamisen tärkeyden ja merkityksen. Sitoutunut työntekijä tekee työnsä paremmin, tehokkaammin ja innokkaammin. Sitoutuneisuutta lisää se kun työntekijä huomioidaan yksilönä. Häntä arvostetaan sekä kunnioitetaan. Henkilöstössämme onkin pitkiä työsuhteita mikä on harvinaista nykyajan vastaavissa yrityksissä. Pitkät työsuhteet ovat omiaan puhumaan PikkuNoidasta työnantajana. Uutta työntekijää rekrytoidessa kiinnitetään erityisesti huomiota hakijan asenteeseen ja myönteiseen suhtautumiseen toimialaa kohtaan.

Henkilöstön palkitseminen

Henkilöstöä huomioidaan ja muistetaan monilla eri tavoilla. Hyvin tehdystä työstä annetaan pikapalkintoja pitkin vuotta. Pikapalkinnot voivat olla esim. elokuvalippuja tai tavarapalkintoja. Koko henkilöstölle järjestetään vuosittain rennot pikkujoulut sekä kaikille annetaan joululahjat.